Dėkojame, kad lankotės

Jeigu norite atsijungti ir baigti seansą, spauskite OK (gerai)


HillsVet.lt teisinis pareiškimas

PASKUTINĮ KARTĄ ATNAUJINTA 5/2018

 

„COLGATE-PALMOLIVE COMPANY“ PRIVATUMO TAISYKLIŲ

Colgate-Palmolive, įskirtinai Hill's Pet Nutrition “ gerbia Jūsų privatumą ir vertina mūsų santykius su Jumis. Todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome atsakingai ir norime, kad žinotumėte, kaip mes renkame, naudojame ir atskleidžiame Jūsų duomenis. Šiose Privatumo taisyklėse aprašyta mūsų praktika, susijusi su Jūsų duomenimis (kaip apibrėžta toliau), kuriuos renkame šiais būdais:

 • mūsų valdomose Svetainėse, iš kurių pasiekėte šias Privatumo taisykles (mūsų Svetainės);
 • programose, kurias pateikėme naudotis kompiuteriuose ir mobiliuosiuose įrenginiuose (mūsų Programėlės);
 • socialiniuose tinklalapiuose ir programėlėse, iš kurių pateikiama nuoroda į šias Privatumo taisykles (kartu – mūsų Socialiniai tinklalapiai);
 • iš mūsų Jums atsiųstų HTML formato el. laiškų, kuriuose yra nuoroda į šias Privatumo taisykles, ir
 • iš Jūsų bendravimo su mumis ne internetu.

 

Šiose Privatumo taisyklėse taip pat aprašyta mūsų praktika, susijusi su duomenimis, kuriuos renkame apie specialistus, pvz., odontologus ir veterinarus, ir studentus bei sveikatos priežiūros ekspertus (Specialistai), kad galėtume jiems teikti specializuotas paslaugas (Specializuotos paslaugos).

Šiose Privatumo taisyklėse savo Svetaines, Socialinius tinklalapius, el. laiškus, veiklą ne internetu ir mūsų Specializuotas paslaugas kartu vadiname Paslaugomis.

Informacijos apie mūsų „Connected Toothbrush“ skaitykite mūsų „Connected Toothbrush“ Privatumo taisyklėse.

__________________________________________________

ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenys“ – tai Jūsų asmens tapatybę atskleidžianti arba su žinomos tapatybės asmeniu susijusi informacija. [*]

 

Asmens duomenys:

 • vardas ir pavardė;
 • pašto adresas (įskaitant apmokėjimo ir siuntimo adresus);
 • telefono numeris;
 • el. pašto adresas;
 • kredito arba debeto kortelės numeris;
 • Jūsų profilio nuotrauka arba kitos nuotraukos;
 • socialinių tinklų paskyros pavadinimas;
 • informacija apie Jūsų nepageidaujamus reiškinius;
 • kita informacija, pvz., amžius, šalis arba naminių gyvūnų vardai, kai tai susiję su Jumis;
 • Jūsų interesai (pvz., temos, kuriomis prašote informacijos ar kitaip rodote susidomėjimą).Asmens duomenų rinkimas

Mes ir mūsų paslaugų teikėjai Asmens duomenis gali rinkti įvairiais toliau nurodytais būdais.

 • Per Paslaugas [*]
 • Asmens duomenis renkame per Paslaugas, pvz., kai užsiprenumeruojate naujienlaiškį, užregistruojate paskyrą, sukuriate profilį arba perkate.

 

 • Ne internetu [*]
 • Asmens duomenis iš Jūsų renkame ne internetu, pvz.:
  • kai pateikiate užsakymą telefonu, kreipiatės į Vartotojo reikalų skyrių arba susisiekiate su mumis dėl bet kokių kitų klausimų;
  • kai apsilankote mūsų stende komercinėje parodoje arba mūsų bendrovėje;
  • kai dalyvaujate mūsų programose ar veikloje arba pateikiate duomenis pramonės renginiuose;
  • kai dalyvaujate žaidimuose ar reklaminėse akcijose ne internetu;
  • kai Jūs ar kas nors Jūsų vardu praneša apie nepageidaujamą reiškinį, susijusį su vienu iš mūsų produktų.

 

 • Iš kitų šaltinių [*]
 • Jūsų Asmens duomenis gauname iš kitų šaltinių, pvz.:
 • viešai prieinamų duomenų bazių ir šaltinių;
 • duomenų bendrovių;
 • bendros rinkodaros partnerių;
 • trečiųjų šalių, kurios praneša apie nepageidaujamus reiškinius, susijusius su mūsų produktu.

 

 • Jeigu savo socialinio tinklo paskyrą susiejate su bet kuria mūsų siūloma paskyra, su mumis pasidalysite tam tikrais Asmens duomenimis iš savo socialinio tinklo paskyros, pvz., savo vardu, pavarde, el. pašto adresu, nuotraukomis, socialinio tinklo adresine ir bet kuriais kitais duomenimis, kurie gali būti (arba Jūsų padaromi) prieinami mums, kai savo socialinio tinklo paskyrą susiejate su bet kuria mūsų siūloma paskyra.

 

Daugeliu atvejų rinkti Asmens duomenis mums reikia norint Jums teikti prašomas Paslaugas. Jeigu nepateikiate prašomų Asmens duomenų, mes galime negalėti teikti Paslaugų. Jeigu mums arba mūsų paslaugų teikėjams siejant su Paslaugomis atskleidžiate bet kokius su kitais žmonėmis susijusius Asmens duomenis, užtikrinate, kad turite teisę tai daryti ir leidžiate naudoti mums tuos Asmens duomenis pagal šias Privatumo taisykles.

 

Asmens duomenų naudojimas

Mes ir mūsų paslaugų teikėjai naudoja(me) Asmens duomenis teisėtais komerciniais tikslais, kai bendraujame su vartotojais, visuomene, specialistais ir savo klientais.

Bendravimas su vartotojais ir visuomene

Bendraudami su vartotojais ir visuomene Asmens duomenis naudojame šiais tikslais:

 

 • Paslaugų teikimas ir Jūsų prašymų vykdymas. [*]
 • Paslaugoms Jums teikti, pvz., užtikrinti prieigą prie paskyros, kurią susikuriate pas mus.
 • Atsakyti į Jūsų užklausas ir vykdyti prašymus, kai kreipiatės į mus per vieną iš mūsų kreipimosi internetu formų, telefonu ar kitais būdais, pvz., kai atsiunčiate mums klausimų, pasiūlymų, pagyrimų ar nusiskundimų.
  • Jums nusprendus pateikti asmens duomenų, pvz., apie savo odos arba burnos sveikatą, šią informaciją naudosime pagal tuo metu Jums pateiktą pareiškimą ir su Jūsų sutikimu.
 • Siųsti Jums administravimo informaciją, pvz., apie mūsų nuostatų, sąlygų ir taisyklių pasikeitimus.
 • Suteikti Jums galimybę siųsti pranešimus kitam asmeniui per nuorodas arba funkcijas „siųsti draugui“.
 • Palengvinti dalijimosi socialiniuose tinkluose funkcijoms, jeigu nusprendžiate jomis naudotis.
 • Teikti Jums klientams skirtas paslaugas. • Informacijos apie mūsų produktus ir (arba) kitos rinkodaros medžiagos teikimas Jums. [*]
 • Siųsti Jums rinkodaros el. laiškus su informacija apie mūsų paslaugas, produktus ir kitas naujienas apie mus.

 

 • Asmens duomenų analizė veiklos ataskaitoms ir suasmenintoms paslaugoms teikti. [*]
 • Analizuoti arba prognozuoti Jūsų pageidavimus, norint parengti apibendrintas tendencijų ataskaitas apie naudojimąsi mūsų skaitmeniniu turiniu.
 • Geriau suprasti Jus, kad galėtume suasmeninti savo sąveiką su Jumis ir teikti Jums prie Jūsų interesų pritaikytą informaciją ir (arba) pasiūlymus;
 • Geriau suprasti Jūsų pageidavimus, kad per mūsų Paslaugas galėtume teikti turinį, kuris, mūsų manymu, būtų Jums aktualus ir įdomus.

 

 • Galimybės suteikimas Jums dalyvauti žaidimuose, konkursuose ar kitose reklaminėse akcijose. [*]
 • Galime pasiūlyti Jums galimybę dalyvauti žaidimuose, konkursuose ar kitose reklaminėse akcijose.
 • Kai kurioms šių reklaminių akcijų galioja papildomos taisyklės su informacija apie tai, kaip naudosime ir atskleisime Jūsų Asmens duomenis.

 

 • Galimybės suteikimas Jums dalyvauti programoje „Colgate Bright Smiles, Bright Futures®“. [*]
 • Programai administruoti.
 • Užtikrinti, kad pavyzdžiai būtų naudojami tinkamai.

 

 • Asmens duomenų apibendrinimas ir (arba) nuasmeninimas. [*]
 • Galime apibendrinti ir (arba) nuasmeninti Asmens duomenis, kad jie nebebūtų laikomi Asmens duomenimis. Tai darome, kad sukurtume sau tinkamus naudoti kitus duomenis, kuriuos galime naudoti ir atskleisti bet kuriuo tikslu.

 

 • Mūsų verslo tikslų siekimas. [*]
 • Auditams, skirtiems patikrinti, ar mūsų vidaus procesai veikia kaip numatyta ir atitinka teisinius, norminius ar sutarčių reikalavimus.
 • Sukčiavimo ir saugumo stebėjimo tikslais, pvz., norint aptikti ir užkardyti kibernetinius antpuolius arba bandymus įvykdyti tapatybės vagystę.
 • Naujiems produktams ir paslaugoms kurti.
 • Mūsų esamiems produktams ir paslaugoms gerinti, tobulinti ar modifikuoti.
 • Pranešimams apie su mūsų produktais susijusius nepageidaujamus reiškinius administruoti ir ataskaitoms teikti.
 • Naudojimosi tendencijoms nustatyti, pvz., suprasti, kurios mūsų Paslaugų dalys labiausiai domina vartotojus.
 • Mūsų reklaminių kampanijų veiksmingumui nustatyti, kad galėtume jas pritaikyti prie vartotojų poreikių ir interesų.
 • Mūsų verslo veiklai vykdyti ir plėsti.

 

Šia veikla užsiimame, kad galėtume administruoti savo santykius su Jumis, laikytumės teisinių įsipareigojimų, kai kuriais atvejais, kai turime Jūsų sutikimą ir (arba) turime teisėtą komercinį interesą.

 

Bendravimas su specialistais

Be to, mes ir mūsų paslaugų teikėjai renka ir naudoja informaciją apie Specialistus. [*]

Tai gali būti tokia informacija:

 • Jūsų pageidaujama kalba;
 • profesinė biografija ir išsilavinimas;
 • interneto parduotuvės paskyros numeris ir vartotojo vardas;
 • duomenys, susiję su Jūsų licencijomis, specializacija, naryste, publikacijomis, rekomendacijomis ir kitais pasiekimais;
 • duomenys, susiję su Jūsų naudojimusi mūsų produktais ir jų pirkimu, santykiais su mumis ir paslaugomis asmenims, kurių sveikatos priežiūra užsiimate.

Asmens duomenis apie Specialistus naudojame šiais tikslais (be Vartotojų ir visuomenės skirsnyje išvardytų tikslų):

 • Su mūsų Specializuotomis paslaugomis susijusių prašymų vykdymas. [*]
  • Paslaugoms apmokėti arba išlaidoms padengti.
  • Padėti planuojant su mūsų veikla ar konferencijomis susijusias keliones.
  • Teikti Jums prašomus produktus ir pavyzdžius.
  • Rasti Specialistus ir bendrauti su jais kaip su mokslo ekspertais arba profesijos lyderiais.
  • Laikytis sutarčių nuostatų ir sąlygų, kurios reglamentuoja mūsų santykius su Specialistais.

 

 • Bendravimas su specialistais[*]
  • Bendrauti su Jumis skaitmeninėmis ar kitomis priemonėmis, remiantis Jūsų profesine patirtimi ir nuomone.
  • Įtraukti Jus į specialistų programas / komisijas.
  • Prašyti Jūsų išsakyti savo profesinę nuomonę, pvz., darant apklausas dėl mūsų ar susijusios bendrovės siūlomų produktų ar paslaugų.
  • Bendradarbiauti su Jumis dėl renginių, publikacijų ir konsultacinių susitikimų.
  • Prašyti Jūsų nuomonės dėl mūsų, su mumis susijusios bendrovės ar verslo parnerio reklamuojamų produktų ir paslaugų jų kūrimo ir tobulinimo tikslais.
 • Galimybės suteikimas Specialistams dalyvauti specialiose programose, renginiuose ar reklaminėse akcijose. [*]
  • Tokiais atvejais mes galime naudoti Specialistų Asmens duomenis papildomais būdais, šiuos duomenis atskleidžiame vykdydami tokią specialią programą, veiklą, renginius ar reklamos akcijas.

 

 • Galimybės suteikimas Specialistams sukurti interneto parduotuvę. [*]
 • Mes suteikiame Specialistams galimybę sukurti interneto parduotuvę, kad padėtume jiems teikti optimalias paslaugas pacientams ir patogiai pasiekti mūsų produktus.

 

 • Mūsų verslo tikslų siekimas. [*]
 • Laikytis kovos su korupcija ir skaidrumo įsipareigojimų.
 • Sekti ir atsakyti į nuogąstavimus bei laikytis savo privalomųjų stebėjimo ir atskaitomybės įsipareigojimų, įskaitant susijusius su nusiskundimais dėl produktų, produktų / pacientų sauga ir biografijos patikrinimais.
 • Geriau suprasti, kokį poveikį mūsų produktai ir paslaugos turi Specialistams ir jų pacientams.Šia veikla užsiimame, kad galėtume administruoti savo santykius su Jumis, laikytumės teisinių įsipareigojimų, kai kuriais atvejais, kai turime Jūsų sutikimą, moksliniais tikslais ir (arba) turime teisėtą komercinį interesą.

 

Bendravimas su klientais

 

Asmens duomenis apie Klientus naudojame šiais tikslais (be Vartotojų ir visuomenės skirsnyje išvardytų tikslų):

 

 • Paslaugų teikimas ir Jūsų prašymų vykdymas. [*]
 • Jūsų sandoriams su mumis vykdyti.

 

 • Mūsų verslo tikslų siekimas. [*]
 • Laikytis kovos su korupcija ir skaidrumo įsipareigojimų.
 • Sekti ir atsakyti į nuogąstavimus bei laikytis savo privalomųjų stebėjimo ir atskaitomybės įsipareigojimų, įskaitant susijusius su nusiskundimais dėl produktų, produktų / pacientų sauga ir biografijos patikrinimais.
 • Geriau suprasti, kokį poveikį mūsų produktai ir paslaugos turi Specialistams ir tiems, kurių sveikata jie rūpinasi.

 

 • Mūsų verslo tikslų siekimas. [*]
 • Laikytis kovos su korupcija ir skaidrumo įsipareigojimų.
 • Sekti ir atsakyti į nuogąstavimus bei laikytis savo privalomųjų stebėjimo ir atskaitomybės įsipareigojimų, įskaitant susijusius su nusiskundimais dėl produktų, produktų / pacientų sauga ir biografijos patikrinimais.
 • Geriau suprasti, kokį poveikį mūsų produktai ir paslaugos turi Specialistams ir tiems, kurių sveikata jie rūpinasi.

 

Šia veikla užsiimame, kad galėtume administruoti savo santykius su Jumis, laikytumės teisinių įsipareigojimų, kai kuriais atvejais, kai turime Jūsų sutikimą ir (arba) turime teisėtą komercinį interesą.

 

Asmens duomenų atskleidimas

Asmens duomenis atskleidžiame:

 

 • Mūsų patronuojamosioms ir su mumis susijusioms bendrovėms šiose Privatumo taisyklėse aprašytais tikslais. [*]

 

 • Mūsų patronuojamųjų arba susijusių bendrovių sąrašą ir vietą galite sužinoti čia.
 • Už Jūsų Asmens duomenų perdavimą ir naudojimą bus atsakinga juos surinkusi „Colgate-Palmolive“ patronuojamoji arba susijusi bendrovė.

 

 

 • Mūsų trečiosioms šalims paslaugų teikėjoms, kad joms būtų lengviau teikti mums paslaugas. [*]

 

 • Tai gali būti paslaugų teikėjai, kurie teikia tokias paslaugas kaip svetainių priegloba, duomenų analizė, mokėjimų apdorojimas, užsakymų vykdymas, informacinės technologijos ir susijusios infrastruktūros suteikimas, pagalba klientams, el. laiškų pristatymas, auditas ir kitos paslaugos.

 

 

 • Trečiosioms šalims, kad jos galėtų siųsti Jums rinkodaros pranešimus, atitinkančius Jūsų pasirinkimus.

 

 

 

 • Trečiosioms šalims žaidimų, konkursų ir panašių reklaminių akcijų rėmėjoms pagal Jūsų pasirinkimus.

 

 

 

 • Teikiant mūsų Specializuotas paslaugas – kitoms bendrovėms, su kuriomis bendradarbiaujame dėl tam tikrų produktų ar paslaugų. [*]

 

 • Tai gali būti bendrai reklamuojamų produktų, kuriuos kartu kuriame ir (arba) kuriais prekiaujame, partneriai.

 

Naudodamiesi Paslaugomis galite ir patys nuspręsti atskleisti Asmens duomenis. [*]

 • Asmens duomenis galite atskleisti pranešimų skiltyse, pokalbiuose, profilio puslapiuose, tinklaraščiuose ir kitose paslaugose, kuriose galite skelbti duomenis ir turinį (įskaitant, be apribojimų, mūsų Socialinius tinklalapius). Atkreipkite dėmesį, kad bet kurie Jūsų per šias paslaugas skelbiami arba atskleidžiami Asmens duomenys taps vieši ir gali būti prienami kitiems vartotojams ir plačiajai visuomenei.

 

 • Asmens duomenis galite atskleisti ir per dalijimosi socialiniuose tinkluose veiklą. Kai savo Paslaugų paskyrą susiejate su savo socialinio tinklo paskyra, galite dalytis duomenimis su savo socialinio tinklo paskyros draugais, kitais vartotojais ir su socialinio tinklo paskyros teikėju. Tai darydami leidžiate mums palengvinti šį dalijimąsi duomenimis ir suprantate, kad pasidalytų duomenų naudojimas bus reglamentuojamas socialinio tinklo teikėjo privatumo taisyklių.

 

Kitas naudojimas ir atskleidimas

 

Mes taip pat naudojame ir atskleidžiame Jūsų Asmens duomenis, kai tai būtina arba reikia:

 

 • Laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

 

 

 

 • Bendradarbiauti su valstybinėmis ir vyriausybinėmis institucijomis.

 

 

 

 • Bendradarbiauti su teisėsauga.

 

 

 

 • Siejant su pardavimu, reorganizavimu, bendros įmonės sudarymu ar kitu verslo sandoriukai turime teisėtų interesų atskleisti arba perduoti Jūsų Asmens duomenis trečiajai šaliai.

 

 

 

 • Dėl kitų teisėtų priežasčių, pvz., mūsų nuostatų ir sąlygų laikymuisi užtikrinti arba mūsų, patronuojamųjų ir su mumis susijusių bendrovių, Jūsų ar kitų asmenų teisėms, privatumui, saugumui arba nuosavybei apsaugoti.

 

 

Toks Jūsų Asmens duomenų naudojimas ir perdavimas gali vykti ne Jūsų gyvenamoje šalyje.

 

KITI DUOMENYS

Kiti duomenys – bet kokie duomenys, neatskleidžiantys Jūsų tapatybės ir tiesiogiai nesusiję su žinomos tapatybės asmeniu:

 • naršyklės ir įrenginio duomenys;
 • naudojimosi programėle duomenys;
 • slapukais, pikselio gairėmis ir kitomis technologijomis renkami duomenys;
 • demografiniai ir kiti Jūsų suteikiami duomenys, kurie neatskleidžia konkrečiai Jūsų tapatybės;
 • duomenys, apibendrinti taip, kad nebeatskleidžia konkrečiai Jūsų tapatybės.

 

Kai kurie Kiti duomenys kai kuriose šalyse bus laikomi Asmens duomenimis. Jeigu pagal galiojančius teisės aktus Kitus duomenis turime laikyti Asmens duomenimis, tuomet naudosime ir atskleisime juos tais tikslais, kuriais naudojame ir atskleidžiame Asmens duomenis, kaip aprašyta šiose Privatumo taisyklėse.

Kitų duomenų rinkimas

Mes ir mūsų paslaugų teikėjai pasyviai gali rinkti Kitus duomenis įvairiais būdais, įskaitant toliau nurodytus būdus.

 • Per Jūsų naršyklę ar įrenginį [*]
 • Daugelis naršyklių renka arba per Jūsų įrenginį automatiškai renkami tam tikri duomenys pvz., terpės prieigos valdymo (angl. „Media Access Control“, MAC) adresas, kompiuterio tipas („Windows“ ar „Mac“), ekrano skyra, operacinės sistemos pavadinimas ir versija, įrenginio gamintojas ir modelis, kalba, interneto naršyklės tipas bei versija ir Jūsų naudojamų Paslaugų (pvz., Programėlės) pavadinimas ir versija.
 • Jums naudojantis Programėle [*]
 • Kai atsisiunčiate ir naudojatės programėle, mes ir mūsų paslaugų teikėjai gali sekti ir rinkti naudojimosi Programėle duomenis, pvz., datą ir laiką, kada Programėlė Jūsų įrenginyje prisijungia prie mūsų serverių, ir kokie duomenys bei failai atsiunčiami į Programėlę (pagal Jūsų įrenginio numerį).
 • Naudodami slapukus [*]
 • Slapukai – tai duomenų elementai, laikomi pačiame Jūsų naudojamame kompiuteryje. Slapukai suteikia galimybę mums rinkti duomenis, pvz., apie naršyklės tipą, Paslaugų naudojimo laiką, aplankytus tinklalapius, nukreipiančias svetaines ir kitus srauto duomenis. Daugiau informacijos apie slapukus skaitykite mūsų Slapukų taisyklėse

Šiuo metu nereaguojame į naršyklių signalus nesekti.  Jeigu nenorite, kad duomenys būtų renkami naudojant slapukus, daugelyje naršyklių galite nustatyti automatiškai atmesti slapukus arba turi galimybę atmesti arba priimti konkretų slapuką (ar slapukus) iš konkrečios svetainės. Taip pat galite skaityti http://www.allaboutcookies.org. Tačiau, jeigu nepriimsite slapukų, galite patirti tam tikrų nepatogumų naudodamiesi Paslaugomis. Taip pat galite negauti iš mūsų reklamų ar kitų pasiūlymų, kurie galėtų atitikti Jūsų interesus ir poreikius.

 • Naudodami pikselių gaires ir kitas panašias technologijas [*]
 • Taškinės žymės (dar vadinamos žiniatinklio indikatoriais ir skaidriaisiais GIF), be kitų dalykų, gali būti naudojamos Paslaugų vartotojų (įskaitant el. laiškų gavėjus) veiksmams sekti, mūsų rinkodaros kampanijų rezultatams vertinti ir statistikai apie naudojimąsi paslaugomis ir atsako spartą kaupti.
 • Per „Analytics“ [*]
 • Naudojame „Google Analytics“, kurioje slapukais ir panašiomis technologijomis renkami ir analizuojami duomenys apie naudojimąsi Paslaugomis ir pranešama apie veiklą bei tendencijas.  Ši paslauga taip pat gali rinkti duomenis apie naudojimąsi kitomis svetainėmis, programėlėmis ir interneto šaltiniais.  Apie „Google“ praktiką galite sužinoti apsilankę adresu www.google.com/policies/privacy/‌partners/ ir atsisakyti jų atsisiųsdami „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • Naudodami „Adobe Flash“ technologiją (įskaitant „Flash Local Shared Objects“ („Flash LSO“) ir kitas panašias technologijas [*]
 • Dar galime naudoti „Flash LSO“ ir kitas technologijas, be kitų dalykų, Jūsų naudojimosi Paslaugomis duomenims rinkti ir laikyti. Jeigu nenorite, kad Jūsų kompiuteryje būtų laikomi „Flash“ VLO, galite pakoreguoti „Flash“ leistuvo nuostatas, kad blokuotų „Flash“ VLO įrašymą, naudodamiesi Interneto atmintinės nuostatų skydelio priemonėmis. Galite nueiti į Pasaulinės saugyklos nuostatų pultą ir vykdyti ten pateikiamus nurodymus. Nepamirškite, kad nustačius „Flash Player“ uždrausti arba apriboti „Flash“ VLO priėmimą galima sumažinti arba pabloginti kai kurių „Flash“ programų funkcionalumą.
 • IP adresu [*]
 • Interneto paslaugų teikėjas automatiškai priskiria Jūsų kompiuteriui IP adresą. IP adresas gali būti automatiškai nustatomas ir užregistruojamas mūsų serverio registracijos failuose vartotojui lankantis Paslaugose, kartu su apsilankymo laiku ir aplankytais puslapiais. IP adreso užfiksavimas yra standartinė praktika ir dauguma svetainių, programėlių ir kitų paslaugų tai daro automatiškai. IP adresą mes naudojame tokiais tikslais kaip naudojimosi dažnumui apskaičiuoti, serverio sutrikimams diagnozuoti ir Paslaugoms administruoti. Pagal Jūsų IP adresą galime sužinoti apytikslę Jūsų buvimo vietą.
 • Pagal fizinę buvimo vietą [*]
 • Fizinę Jūsų įrenginio buvimo vietą galime sužinoti, pvz., naudodami palydovų, mobiliojo ryšio bokštų arba „Wi-Fi“ signalus. Informaciją apie Jūsų įrenginio fizinio buvimo vietą galime naudoti suasmenintoms buvimo vieta paremtoms paslaugoms ir turiniui Jums teikti. Kai kuriais atvejais galite sutikti arba neleisti naudotis tokia informacija apie Jūsų įrenginio buvimo vietą, tačiau tokiu atveju galime negalėti teikti Jums atitinkamų suasmenintų paslaugų ir turinio.

Kitų duomenų naudojimas ir atskleidimas

 

Kitus duomenis galime naudoti ir atskleisti bet kokiu tikslu, išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius teisės aktus privalome elgtis kitaip. Kai kuriais atvejais galime sujungti Kitus duomenis su Asmens duomenimis. Jeigu taip padarome, jungtinius duomenis laikome Asmens duomenimis tol, kol jie lieka sujungti.

SAUGUMAS

Stengiamės taikyti pagrįstas organizacines, technines ir administracines priemones, kad apsaugotume mūsų organizacijoje esančius Asmens duomenis. Deja, jokia duomenų perdavimo ar laikymo sistema negali būti absoliučiai saugi. Jeigu turite priežasčių manyti, kad Jūsų sąveika su mumis nebėra saugi, nedelsdami praneškite mums kreipdamiesi į Vartotojų reikalų skyrių.

PARINKTYS IR PRIEIGA

Jūsų parinktys dėl to, kaip mes naudojame ir atskleidžiame Jūsų Asmens duomenis

Mes suteikiame Jums galimybę rinktis, kaip mes naudojame ir atskleidžiame Jūsų Asmens duomenis rinkodaros tikslais.

Galite atsisakyti:

 • Gauti iš mūsų elektroninius pranešimus. Jeigu nebenorite gauti iš mūsų rinkodaros el. laiškų, pranešimų arba SMS žinučių, galite atsisakyti laikydamiesi kiekviename tokiame pranešime esančių nurodymų arba kreipdamiesi į] Vartotojų reikalų skyrių
 • Gauti su mūsų Specializuotomis paslaugomis susijusius rinkodaros pranešimus. Jeigu naudojatės mūsų Specialistų paslaugomis ir nebenorite gauti iš mūsų rinkodaros pranešimų, galite atsisakyti kreipdamiesi  Vartotojų reikalų skyriųh. Savo prašyme nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriais nebenorite būti pasiekiami.
 • Leisti mums dalytis Jūsų Asmens duomenimis su patronuojamosiomis arba susijusiomis bendrovėmis jų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jeigu norite, kad nuo šiol nebeteiktume Jūsų Asmens duomenų savo patronuojamosioms arba susijusioms bendrovėms jų tiesioginės rinkodaros tikslais, galite atsisakyti tokio teikimo kreipdamiesi į Vartotojų reikalų skyrių.
 • Leisti mums dalytis Jūsų Asmens duomenimis su nesusijusiomis trečiosiomis šalimis jų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jeigu norite, kad nuo šiol nebeteiktume Jūsų Asmens duomenų nesusijusioms trečiosioms šalims jų tiesioginės rinkodaros tikslais, galite atsisakyti tokio teikimo kreipdamiesi į Vartotojų reikalų skyrių.

Stengsimės patenkinti Jūsų prašymą (-us) kaip įmanoma greičiau. Atkreipkite dėmesį, kad, jeigu atsisakote gauti rinkodaros pranešimus iš mūsų, vis tiek galite sulaukti svarbių administracinių pranešimų, kurių atsisakyti negalite.

Kaip galite pamatyti, pakeisti arba pašalinti savo Asmens duomenis

Jeigu norite peržiūrėti, pataisyti, atnaujinti, uždrausti, apriboti ar pašalinti Asmens duomenis, kuriuos anksčiau pateikėte mums, uždrausti apdoroti Jūsų duomenis arba jei norite paprašyti gauti savo Asmens duomenų elektroninę kopiją, kad perduotumėte ją kitai bendrovei (tiek, kiek duomenų perkeliamumo teisė Jums numatyta pagal galiojančius teisės aktus), galite atsisakyti tokio teikimo kreipdamiesi įVartotojų reikalų skyrių. Atsakysime į Jūsų prašymą laikydamiesi galiojančių teisės nuostatų. [*]

Jums apsaugoti mes galime įvykdyti tik prašymus dėl tų Asmens duomenų, kurie susieti su konkrečiu el. pašto adresu, kuriuo siunčiate mums savo prašymą, o prieš įvykdant Jūsų prašymą mums gali reikėti patvirtinti Jūsų tapatybę. Stengsimės patenkinti Jūsų prašymą kaip įmanoma greičiau.

Atkreipkite dėmesį, kad mums gali reikėti pasilikti tam tikrus duomenis dokumentavimo tikslais ir (arba) pabaigti bet kokias operacijas, kurias pradėjote prieš prašymą pakeisti arba pašalinti (pvz., kai perkate arba dalyvaujate reklaminėse akcijose, galite negalėti pakeisti arba pašalinti Asmens duomenų, kuriuos pateikėte iki baigiant tokį pirkimą ar reklaminę akciją), arba tam, kad galėtume patenkinti atsisakymo prašymus.

IŠLAIKYMO LAIKOTARPIS

Asmens duomenis išlaikysime tiek, kiek būtina arba leidžiama, atsižvelgiant į tai, kokiu tikslu jie buvo gauti, ir laikantis galiojančių teisės aktų ir Bendrovės taisyklių. [*]

 

Mūsų išlaikymo laikotarpio nustatymo kriterijai:

 • laikotarpis, kurį teikiame Jums Paslaugas (pvz., tiek laiko, kiek pas mus turite paskyrą arba naudojatės Paslaugomis);
 • laikotarpis, kurį su Jumis palaikome santykius;
 • ar yra mums taikomų teisinių įsipareigojimų (pvz., pagal tam tikrus teisės aktus reikalaujama išlaikyti įrašus apie Jūsų operacijas tam tikrą laikotarpį prieš juos pašalinant) ir
 • ar išlaikymas patartinas atsižvelgiant į mūsų teisinę padėtį (pvz., atsižvelgiant į galiojančius apribojimo nuostatus, bylinėjimąsi, vyriausybės tyrimus arba priežiūros sumetimais).

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS

Šios Privatumo taisyklės netaikomos ir mes nesame atsakingi už kokių nors kitų trečiųjų šalių privatumo, duomenų ar kitą praktiką, įskaitant bet kurią trečiąją šalį, turinčią svetainę arba teikiančią paslaugą, nuoroda į kurią pateikiama Svetainėje. Tai, kad Paslaugose pateikiama nuoroda, nereiškia mūsų, mūsų patronuojamųjų ar su mumis susijusių bendrovių pritarimo nurodytai svetainei arba paslaugai.

Be to, mes nesame atsakingi už kitų organizacijų arba bet kurio kito programėlių kūrėjo, teikėjo, socialinio tinklo platformos teikėjo, operacinės sistemos teikėjo, belaidžių paslaugų teikėjo arba įrenginio gamintojo duomenų rinkimo, naudojimo, atskleidimo arba saugumo taisykles ar praktiką, įskaitant dėl bet kokių Asmens duomenų, kuriuos atskleidžiate kitoms organizacijoms per Programėles arba mūsų Socialinius tinklalapius.

MŪSŲ REKLAMA

Naudojamės trečiosiomis šalimis reklamos bendrovėmis, kad teiktume reklamą dėl prekių ir paslaugų, kurios gali Jus dominti, kai prisijungiate prie Paslaugų ir kitų svetainių ar interneto paslaugų arba jomis naudojatės. [*]

Tokia reklama teikiama Jums prisijungus prie Paslaugų ir kitų svetainių ar interneto paslaugų arba jomis naudojantis bet kuriame iš Jūsų įrenginių, taip pat remiantis iš trečiųjų šalių gaunamais duomenimis. Trečiosios šalys reklamos bendrovės sudaro tam galimybę Jūsų naršyklėje palikdamos arba atpažindamos unikalų slapuką (taip pat ir naudodamos pikselių gaires). Rinkdamos duomenis apie Jus internetu jos taip pat naudoja technologijas, kad atpažintų Jus visuose naudojamuose įrenginiuose, pvz., mobiliajame telefone ir nešiojamajame kompiuteryje. Jeigu norėtumėte daugiau informacijos apie šią praktiką ir sužinotumėte, kaip to atsisakyti įprastose ir mobiliesiems skirtuose naršyklių versijose konkrečiame įrenginyje, iš kurio skaitote šias Privatumo taisykles, apsilankykite adresu http://optout.networkadvertising.org/# ir http://optout.aboutads.info/#.

NEPILNAMEČIAI

Jeigu nenurodyta kitaip, Paslaugos neskirtos nepilnamečiams pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Pavyzdžiui, JAV nepilnamečiais laikomi 13 metų nesulaukę asmenys, o EEE laikomės Valstybių narių teisės aktų ir žinomai nerenkame Asmens duomenų iš nepilnamečių. Jeigu teikiate mums nepilnamečių Asmens duomenis, patvirtinate, jog turite tam teisę ir galite įrodyti tą teisę mums paprašius.

JURISDIKCIJA IR PERDAVIMAS Į UŽSIENĮ

Jūsų Asmens duomenys gali būti laikomi ir apdorojami bet kurioje šalyje, kurioje turime įstaigų arba samdome paslaugų teikėjus, ir, naudodamiesi Paslaugomis, suprantate, kad Jūsų Asmens duomenys bus perduoti už Jūsų gyvenamos šalies ribų bendrovėms, kurių duomenų apsaugos taisyklės gali skirtis nuo galiojančių Jūsų šalyje. Tam tikromis aplinkybėmis tų šalių teismai, teisėsaugos tarnybos, kontrolės institucijos arba saugumo tarnybos gali turėti teisę gauti Jūsų Asmens duomenis. [*]

Kai kurios ne EEE šalys Europos Komisijos yra pripažintos kaip suteikiančios pakankamo lygio duomenų apsaugą pagal EEE standartus (visas šių šalių sąrašas pateikiamas čia). Perduodami duomenis iš EEE į šalis, kurių Europos Komisija nelaiko užtikrinančiomis pakankamo lygio duomenų apsaugos, mes pasirūpinome pakankamomis priemonėmis, pvz., Europos Komisijos patvirtintų standartinių sutarčių nuostatų, kad apsaugotume Jūsų Asmens duomenis. Šių priemonių kopiją galite gauti spustelėję čia.

NESKELBTINI ASMENS DUOMENYS

Jeigu specialiai neprašome, per Paslaugas ar kitais būdais nesiųskite ir neatskleiskite mums jokių neskelbtinų Asmens duomenų (pvz., socialinio draudimo numerių, su rasine ar etnine kilme, politinėmis pažiūromis, religiniais ar kitais įsitikinimais, biometrinėmis arba genetinėmis savybėmis, kriminaline praeitimi arba naryste profesinėje sąjungoje susijusių duomenų).

TREČIŲJŲ ŠALIŲ MOKĖJIMO PASLAUGOS

Mokėjimams per Paslaugas apdoroti galime naudotis trečiosios šalies mokėjimo paslaugomis. Jeigu norite atlikti mokėjimą per Paslaugas, Jūsų Asmens duomenis surinks ta trečioji šalis, o ne mes, ir jiems galios ne šios Privatumo taisyklės, o tos trečiosios šalies privatumo taisyklės. Mes nekontroliuojame ir nesame atsakingi už šios trečiosios šalies vykdomą Jūsų Asmens duomenų rinkimą, naudojimą ir atskleidimą.

 

ŠIŲ PRIVATUMO TAISYKLIŲ NAUJINIAI

PASKUTINĮ KARTĄ ATNAUJINTA informacija šių Privatumo taisyklių viršuje rodo, kada šios Privatumo taisyklės paskutinį kartą buvo atnaujintos. Bet kokie pakeitimai įsigalios mums paskelbus pataisytas Privatumo taisykles Paslaugose. Jeigu naudojatės Paslaugomis po šių pakeitimų, vadinasi, sutinkate su pataisytomis Privatumo taisyklėmis.

SUSISIEKIMAS SU MUMIS

Norėdami sužinoti už Jūsų Asmens duomenų rinkimą, naudojimą ir atskleidimą pagal šias Privatumo taisykles atsakingą valdytoją, spustelėkite čia.

Jeigu turite kokių nors klausimų apie šias Privatumo taisykles, kreipkitės į Vartotojų reikalų skyrių arba

Colgate-Palmolive Company

300 Park Avenue

New York, NY 10022

Jungtinės Amerikos Valstijos

 

EEE SKIRTA PAPILDOMA INFORMACIJA

Skundą galite pateikti savo šalies, regiono arba vietos, kurioje įvyko tariamas galiojančio duomenų apsaugos teisės akto pažeidimas, duomenų apsaugos institucijai. Duomenų apsaugos institucijų sąrašas pateikiamas adresu http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 
Privatumo nuostatai ir vaikų privatumo nuostatai

„Hill‘s“ gerbia interneto svetainės lankytojų privatumą. Mūsų Privatumo nuostatai pateikti toliau. Keičiantis interneto technologijoms, šie nuostatai taip pat gali būti keičiami. Apie bet kokius pakeitimus bus nedelsiant pranešta šioje svetainėje.

Speciali pastaba tėvams ir globėjams

Hill‘s rūpinasi vaikų privatumu. Mes suprantame, kad vaikų naudojamasis el. paštu arba internetu kelia ypatingą susirūpinimą dėl informacijos privatumo ir saugos.

Hill‘s siekia laikytis Vaikų reklamos apžvalgos padalinio (CARU) rekomendacijų dėl reklamos internete ir interneto paslaugų, įskaitant gaires dėl nepilnamečių asmeninės informacijos rinkimo. Hill‘s primena ir ragina visus tėvus tikrinti ir stebėti savo vaikų veiklą internete. Padėkite mums apsaugoti savo vaikų privatumą užtikrindami, kad jie be jūsų leidimo niekada nesiųs el. laiško ir neteiks jokios asmeninės informacijos šioje arba bet kokioje kitoje svetainėje.

Asmens duomenų valdytojas yra „Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o.“, kurios juridinis adresas Prague 4, Na Pankráci 1724/129, Czech Republic (Praha, Čekija), pašto kodas 140 00.

„Hill's Pet Nutrition Ltd“ slapukų naudojimo nuostatai (Europai)

Savo svetainėse mes naudojame slapukus ir panašias technologijas. Šiame pranešime pateikiama informacija apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip jūs galite juos valdyti.

Naudodamiesi šia svetaine (ir bet kuria kita mūsų arba susijusių subjektų administruojama svetaine) jūs sutinkate, kad šio pranešimo sąlygomis būtų naudojami slapukai (ir panašios technologijos). Visų pirma, jūs sutinkate, kad toliau apibūdintais tikslais būtų naudojami analitiniai, reklaminiai ir funkciniai slapukai.

Jeigu jūs prieštaraujate minėtų slapukų naudojimui, daugiau nurodymų rasite tolesniame skyrelyje „Kaip valdyti arba ištrinti slapukus“.

Kas yra slapukas?

Slapukai yra maži iš raidžių ir skaičių sudaryti failai, kurie atsiunčiami į jūsų kompiuterį ar mobilųjį įrenginį tuo metu, kai lankotės svetainėje. Kiekvieno kito apsilankymo metu slapukai siunčiami atgal į svetainę, iš kurios buvo atsiųsti, arba į kitą tokius slapukus atpažįstančią svetainę. Slapukai naudingi tuo, kad leidžia svetainei atpažinti vartotojo įrenginį.

Be to, slapukai atlieka daugybę įvairiausių užduočių, pavyzdžiui, leidžia jums veiksmingai naršyti tarp puslapių, įsimena jūsų pasirinktas nuostatas ir, apskritai, gerina vartotojų patirtį. Jie taip pat gali padėti užtikrinti, kad reklama, kurią matote internete, geriau atitiktų jūsų interesus.
Mes naudojame dvi dideles slapukų kategorijas:

 • pirmosios šalies slapukus ,kuriuos mes tiesiogiai siunčiame į jūsų kompiuterį;
 • trečiųjų šalių slapukus,kuriuos mūsų vardu siunčia trečioji šalis. Trečiųjų šalių slapukai padeda mums analizuoti interneto svetaines ir jų naudojimą bei pritaikyti reklamą (kaip aprašyta toliau).

Kaip mes naudojame slapukus?

Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinta, kaip mūsų svetainėse naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Slapukai gali būti naudojami siekiant:

 • nuolat žinoti bendrą mūsų svetainių lankytojų skaičių ir tai, kokias naršykles (pavyzdžiui, „Firefox“, „Safari“ arba „Internet Explorer“) arba operacines sistemas (pavyzdžiui, „Windows“ arba „Macintosh“) jie naudoja;
 • stebėti mūsų svetainių veikimą, įskaitant tai, kaip lankytojai jose naršo, ir gerinti svetaines;
 • pritaikyti ir pagerinti naršymo patirtį; ir
 • sudaryti galimybę naudoti pritaikytą Hill‘s ir trečiųjų šalių reklamą lankantis mūsų svetainėje internete ir kituose puslapiuose.

Kokių tipų slapukus mes naudojame?

Visus mūsų svetainėse naudojamus slapukus galima suskirstyti į keturias kategorijas: būtinieji slapukai, funkciniai slapukai, analitiniai slapukai ir reklaminiai slapukai. Šioje lentelėje pateikiama daugiau informacijos apie kiekvieną slapukų kategoriją ir tikslus, kurių siekiama naudojant slapukus:

Slapuko tipas

Ką jie daro

Šaltinis ir kaip užblokuoti

Būtinieji svetainės slapukai

Šie slapukai yra būtini, kad galėtumėte judėti po mūsų svetaines ir naudotis jų funkcijomis. Šie slapukai nerenka apie jus tokios informacijos, kuri galėtų būti panaudota rinkodaros tikslais, ir neįsimena jūsų veiklos internete. Šie slapukai dažniausiai skirti tik vienai sesijai, taigi jums baigus lankytis svetainėje (pasibaigus sesijai), jie irgi išnyksta. Šios kategorijos slapukų negalima išjungti.

„Hill's“
(pirmosios šalies slapukai)

Funkciniai slapukai

Minėti slapukai leidžia mūsų svetainėms įsiminti jūsų pasirinkimus (pavyzdžiui, vartotojo vardą, kalbą arba regioną, kuriame esate) ir padeda pasiūlyti jums patobulintas ir geriau pritaikytas svetainės funkcijas. Šių slapukų surinkta informacija gali būti anonimizuota, be to, jie negali stebėti jūsų naršymo veiklos kitose interneto svetainėse. Šios kategorijos slapukų negalima išjungti.

„Hill's“
(pirmosios šalies slapukai)

Funkciniai ir reklaminiai slapukai

Šie slapukai taip pat naudojami perduoti tam tikrą turinį į mūsų svetaines naudojant YouTube. Google slapukų surinktus duomenis Google ir jos partneriai gali naudoti kitiems tikslams, įskaitant galimybę pasiūlyti pritaikytą reklamą, jums lankantis mūsų svetainėse ir kituose puslapiuose.

YouTube (opt-out)

Analitiniai slapukai

Šiuos slapukus, įskaitant podėlio slapukus, nustato "Google Analytics", „Omniture“, „Fabric“ ir „Quantcast“, ir jie naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetainėmis, įskaitant informaciją apie lankytojų skaičių, svetaines, kurios nukreipė juos į mūsų svetaines, ir aplankytus mūsų svetainių puslapius. Mes naudojame šią informaciją rengdami ataskaitas, ir ji padeda gerinti mūsų interneto svetaines, pavyzdžiui, mes sužinome, ar vartotojai randa klaidų, taip pat galime užtikrinti, kad jie lengvai rastų tai, ko ieško. Įprastai šie slapukai lieka jūsų kompiuteryje tol, kol jų nepašalinate.

Omniture (opt-out)
Google Analytics (opt-out)

Fabric (opt-out)

Quantcast (opt-out)

Reklaminiai slapukai

Šie slapukai naudojami rinkti duomenis apie interneto svetaines ir atskirus puslapius, kuriuos vartotojai kartkartėmis lanko mūsų svetainėse (tai gali rodyti, pavyzdžiui, jūsų pomėgius ir kitus atributus). Jie paprastai naudojami siekiant reklamą ir kitus rinkodaros pranešimus geriau pritaikyti jūsų interesams. Taip pat jie naudojami skelbimo rodymų skaičiui riboti ir padeda įvertinti reklamos kampanijos veiksmingumą. Juos dažniausiai talpina reklamos tinklai, gavę mūsų sutikimą. Šie slapukai liks jūsų kompiuteryje, kol jūs jų neištrinsite, ir „prisimins“, kad lankėtės svetainėje. Jie taip pat gali parodyti, jeigu į mūsų svetainę patekote spustelėję reklaminę nuorodą.

Šia informacija dalijamasi su kitomis organizacijomis, pavyzdžiui, reklamos paslaugų teikėjais ir mūsų rangovais, kurie, siekdami nustatyti bendrus mūsų (ir kitose) svetainėse besilankančių vartotojų interesus, gali ją naudoti drauge su informacija apie tai, kaip jūs naudojatės kitomis svetainėmis.

AddThis (opt-out)
AppNexus (opt-out)
Doubleclick (opt-out)
Facebook
Media6Degrees (opt-out)
Mediamind (opt-out)
Twitter
Yahoo (opt-out)

Fabric (opt-out)

Kitos panašios technologijos

Kaip ir daugelyje kitų svetainių, mes naudojame į slapukus panašias technologijas, įskaitant bendrai naudojamus vietinius objektus (kartais vadinamus „flash“ slapukais), naršymo istorijos stebėjimą bei naršyklės „pirštų antspaudų“ ir pikselių žymes (kartais vadinamas „interneto švyturėliais“). Tai mums ir mūsų paslaugų teikėjams suteikia informacijos apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetainėmis ir jų turiniu, ir leidžia nustatyti, ar iš jūsų kompiuterio arba įrenginio jau anksčiau buvo lankytasi mūsų ar kitose svetainėse.

Jums lankantis mūsų svetainėse, serveriai automatiškai fiksuoja jūsų IP adresą, taigi mes galime jį susieti su jūsų domeno pavadinimu ir interneto paslaugų teikėju. Taip pat mes galime fiksuoti tam tikrus „spustelėjimų srauto duomenis“, susijusius su tuo, kaip jūs naudojatės mūsų svetainėmis. Spustelėjimų srauto duomenys apima, pavyzdžiui, informaciją apie jūsų kompiuterį arba įrenginį, interneto naršyklę, operacinę sistemą ir jų nuostatas, su mūsų svetainėmis susietą puslapį, iš kurio patekote, puslapius, kurių turinį peržiūrėjote arba spustelėjote lankydamiesi svetainėje, kada ir kiek laiko lankėtės, kokius elementus parsisiuntėte, į kokią kitą svetainę perėjote iš mūsų svetainių, ir bet kokius paieškos žodžius, kuriuos įvedėte mūsų svetainėse arba nukreipimo svetainėje.

Kaip valdyti arba ištrinti slapukus

Jūs turite teisę pasirinkti, ar priimti slapukus, ar ne, taigi toliau mes paaiškinsime, kaip galite pasinaudoti šia teise. Visgi atkreipkite dėmesį, kad jeigu jūs nuspręsite atsisakyti slapukų, gali būti, kad tuomet negalėsite naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis, o bet kokia iš mūsų gauta informacija bus jums ne tokia aktuali, nei būtų naudojant slapukus. Taip pat turėkite omenyje, kad jeigu nuspręsite valdyti slapukų nuostatas, mūsų slapukų valdymo įrankis į jūsų įrenginį taip pat atsiųs slapuką, kuris leis atsižvelgti į jūsų pasirinkimus. Jeigu pašalinsite arba ištrinsite slapukus iš savo įrenginio, jūs taip pat pašalinsite ir šį nuostatų slapuką, taigi turėsite atnaujinti savo pasirinkimus.

Slapukus galite užblokuoti naudodami ankstesnėje lentelėje pateiktas atsisakymo nuorodas arba pakeisdami savo naršyklės nuostatas taip, kad slapukai iš mūsų svetainių nebūtų įrašyti į jūsų kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. Jeigu norite tai padaryti, vykdykite jūsų naršyklėje pateikiamus nurodymus (dažniausiai jie pateikiami skiltyse „Žinynas“, „Įrankiai“ arba „Redaguoti“). Išjungus slapuką arba slapukų kategoriją slapukai iš naršyklės neištrinami, todėl turite padaryti tai patys.

Jeigu norite gauti daugiau informacijos apie slapukus, taip pat pamatyti, kokie slapukai nustatyti jūsų įrenginyje ir kaip juos valdyti bei ištrinti, apsilankykite svetainėje www.allaboutcookies.org.

Anksčiau nustatyti slapukai

Net jeigu jūs išjungėte vieną ar daugiau slapukų, mes vis dar galime naudoti informaciją, gautą iš slapukų prieš jums nustatant pageidavimą išjungti slapukus. Tačiau mes nebenaudosime išjungto slapuko – juo daugiau neberinksime jokios informacijos.

TIKIMĖS, KAD MŪSŲ SVETAINĖ JUMS PATIKS!

© „Hill's Pet Nutrition, Inc.“ Visos teisės saugomos.