Skip to Main Content

HillsVet.lt teisinis pareiškimas

NAUDOJIMOSI ŠIA SVETAINE SĄLYGOS IR NUOSTATOS

„Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o.“ („Hill‘s“) prižiūri šią interneto svetainę kaip paslaugą interneto bendruomenei. „Hill‘s“, jos grupės įmonių ir įmonės „Colgate-Palmolive“ pateiktas turinys (vaizdai ir tekstas) saugomas autorių teisių. Svetainėje matomi firminiai pavadinimai, logotipai, etiketės ir pakuočių dizainas (toliau – „prekių ženklai“) priklauso „Hill's Pet Nutrition Inc.“, jos grupės įmonėms arba licenciarams, jeigu jie nurodyti. Skelbdama šiuos prekių ženklus interneto svetainėje „Hill‘s“ nesuteikia leidimo juos naudoti arba atkurti. Prekių ženklų ženklinimas nurodo „Hill‘s“ prekės ženklo nuosavybės statusą tik Jungtinėse Amerikos Valstijose. Prekių ženklų statusas ir ženklinimas įvairiose šalyse gali skirtis. Šios svetainės turinį galite parsisiųsti tik asmeniniam, bet ne komerciniam naudojimui. Turinio negalima kitaip kopijuoti ir negalima keisti.

 

„Hill‘s“ dės visas pagrįstas pastangas, kad svetainės informacija visada būtų tiksli ir atnaujinta, tačiau neteikia jokių garantijų ar pareiškimų dėl jos tikslumo ar išsamumo. Be to, tiek, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, „Hill‘s“ atsisako visų garantijų, sąlygų ir kitų nuostatų, susijusių su šia svetaine ir jos turiniu, įskaitant bet kokias garantijas, sąlygas ir nuostatas, kurios gali būti numanomos arba susijusios su kokybe, tinkamumu tam tikram tikslui, nuosavybės teise, teisių nepažeidimu ir pan.

 

Nepaisant bet kokių tam prieštaraujančių šio dokumento nuostatų, Hill‘s neatsisako, ir niekas šiose sąlygose ir nuostatose nepanaikina ir neapriboja Hill‘s atsakomybės dėl mirties arba sužalojimo, susidariusio dėl Hill‘s aplaidumo, sukčiavimo, ir kitos atsakomybės, kurios negalima atsisakyti arba apriboti pagal galiojančius įstatymus. Jokios čia išdėstytos sąlygos neturi įtakos jokioms kaip vartotojai veikiančių naudotojų teisėms.

 

Atsižvelgiant į ankstesnės pastraipos nuostatas, Hill‘s jokiu atveju neatsako už nuostolius (nesvarbu, ar susidariusius dėl sutarties pažeidimo, ar dėl aplaidumo arba dėl kitų priežasčių) dėl bet kokio pelno praradimo, baudžiamuosius arba specialiuosius nuostolius, pardavimo praradimo, pajamų praradimo, bet kokios programinės įrangos arba duomenų praradimo, kompiuterio aparatūros praradimo arba darbo laiko praradimo ir bet kokius kitus nesvarbu kaip susidariusius netiesioginius, pasekminius arba specialiuosius nuostolius.

 

Didžiausia bendra Hill‘s atsakomybė jums ryšium su šia svetaine, galinti susidaryti dėl sutarties arba delikto ir įskaitant (bet neapsiribojant) aplaidumą arba kitokia, šioms nuostatoms netaikoma.

 

Hill‘s neatsako už jokią žalą, kuri gali susidaryti dėl jūsų nesugebėjimo pasiekti Hill‘s prižiūrimos svetainės arba jūsų rėmimosi svetainėje pateikta informacija.

 

Spustelėję bet kokias nuorodas, pateiktas svetainėje www.HillsVet.lt arba kituose Hill‘s arba kitiems Hill‘s įmonių grupės nariams priklausančiuose ir jų valdomuose domenuose, būsite perkelti į kitas interneto svetaines, už kurias www.HillsVet.lt arba kiti Hill‘s arba kitiems Hill‘s įmonių grupės nariams priklausantys arba jų valdomi domenai neatsako.

 

Informaciją, iš kurios galima nustatyti jūsų asmens tapatybę, Hill‘s renka tik tada, jeigu jūs savanoriškai ją pasiūlote. Hill‘s šią informaciją naudoja vadovaudamasi toliau išdėstytais privatumo nuostatais.

 

Bet kokia kita neasmeninė informacija, pranešimai arba kita medžiaga, kurią jūs siunčiate www.HillsVet.lt arba kitiems Hill‘s įmonių grupės nariams priklausantiems arba valdomiems domenams internetu arba el. paštu, yra nekonfidenciali. Mes galime laisvai naudoti ir atkurti tokią informaciją bet kokiam tikslui. Tiksliau, mes galime bet kokiam tikslui laisvai naudoti bet kokias tokioje informacijoje slypinčias idėjas, koncepcijas, praktines žinias ir patirtį bei metodus, įskaitant produktų kūrimą, gamybą ir rinkodarą. Bet kokia informacija, kurią jūs siunčiate www.HillsVet.lt arba kitų Hill‘s ar kitiems „Hill‘s“ įmonių grupės nariams priklausantiems arba jų valdomiems domenams, turi būti teisinga, nepažeisti kitų asmenų teisių ir būti teisėta.

 

Hill‘s pasilieka teisę pašalinti produktus, minimus www.HillsVet.lt arba kituose Hill‘s arba kitiems Hill‘s įmonių grupės nariams priklausančiuose arba valdomuose domenuose, ir bet kuriuo metu keisti šį teisinį pareiškimą.