HillsVet.lt teisinis pareiškimas

NAUDOJIMOSI ŠIA SVETAINE SĄLYGOS IR NUOSTATOS

Jūsų asmens duomenis renka „Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o.“, įmonės kodas: 27580792 (toliau – "duomenų valdytojas"). Jūsų duomenis mes saugosime savo duomenų bazėse ir naudosime juos jūsų paskyros profiliui palaikyti, taip pat tam, kad galėtume atsakyti į jūsų klausimus apie mūsų įmonę ir jos produktus, susisiekti su jumis, jeigu laimėsite dalyvaudami mūsų akcijose arba renginiuose, kuriems reikia registracijos, ir rinkodaros tikslais, pavyzdžiui, el. paštu siųsti jums naujienlaiškius, pasiūlymus, klausimynus ir kitą informaciją. Asmens duomenys teikiami savanoriškai. Surinktais asmens duomenimis gali būti dalijamasi įmonių grupėje „Hill’s Pet Nutrition“ ir su tais paslaugų teikėjais, kurie tvarko asmens duomenis mūsų vardu. Kai kurie iš jų gali būti įsikūrę ne ES šalyse, taigi jūs sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų perduoti už ES ribų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik laikantis galiojančių įstatymų. Jūs turite teisę prieiti prie pas mus saugomų jūsų asmens duomenų, juos taisyti, šalinti ir prieštarauti, taip pat turite kitas Duomenų apsaugos įstatyme numatytas teises.

„Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o.“ („Hill‘s“) prižiūri šią interneto svetainę kaip paslaugą interneto bendruomenei. „Hill‘s“, jos grupės įmonių ir įmonės „Colgate-Palmolive“ pateiktas turinys (vaizdai ir tekstas) saugomas autorių teisių. Svetainėje matomi firminiai pavadinimai, logotipai, etiketės ir pakuočių dizainas (toliau – „prekių ženklai“) priklauso „Hill's Pet Nutrition Inc.“, jos grupės įmonėms arba licenciarams, jeigu jie nurodyti. Skelbdama šiuos prekių ženklus interneto svetainėje „Hill‘s“ nesuteikia leidimo juos naudoti arba atkurti. Prekių ženklų ženklinimas nurodo „Hill‘s“ prekės ženklo nuosavybės statusą tik Jungtinėse Amerikos Valstijose. Prekių ženklų statusas ir ženklinimas įvairiose šalyse gali skirtis. Šios svetainės turinį galite parsisiųsti tik asmeniniam, bet ne komerciniam naudojimui. Turinio negalima kitaip kopijuoti ir negalima keisti.

„Hill‘s“ dės visas pagrįstas pastangas, kad svetainės informacija visada būtų tiksli ir atnaujinta, tačiau neteikia jokių garantijų ar pareiškimų dėl jos tikslumo ar išsamumo. Be to, tiek, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, „Hill‘s“ atsisako visų garantijų, sąlygų ir kitų nuostatų, susijusių su šia svetaine ir jos turiniu, įskaitant bet kokias garantijas, sąlygas ir nuostatas, kurios gali būti numanomos arba susijusios su kokybe, tinkamumu tam tikram tikslui, nuosavybės teise, teisių nepažeidimu ir pan.

Nepaisant bet kokių tam prieštaraujančių šio dokumento nuostatų, Hill‘s neatsisako, ir niekas šiose sąlygose ir nuostatose nepanaikina ir neapriboja Hill‘s atsakomybės dėl mirties arba sužalojimo, susidariusio dėl Hill‘s aplaidumo, sukčiavimo, ir kitos atsakomybės, kurios negalima atsisakyti arba apriboti pagal galiojančius įstatymus. Jokios čia išdėstytos sąlygos neturi įtakos jokioms kaip vartotojai veikiančių naudotojų teisėms.

Atsižvelgiant į ankstesnės pastraipos nuostatas, Hill‘s jokiu atveju neatsako už nuostolius (nesvarbu, ar susidariusius dėl sutarties pažeidimo, ar dėl aplaidumo arba dėl kitų priežasčių) dėl bet kokio pelno praradimo, baudžiamuosius arba specialiuosius nuostolius, pardavimo praradimo, pajamų praradimo, bet kokios programinės įrangos arba duomenų praradimo, kompiuterio aparatūros praradimo arba darbo laiko praradimo ir bet kokius kitus nesvarbu kaip susidariusius netiesioginius, pasekminius arba specialiuosius nuostolius.

Didžiausia bendra Hill‘s atsakomybė jums ryšium su šia svetaine, galinti susidaryti dėl sutarties arba delikto ir įskaitant (bet neapsiribojant) aplaidumą arba kitokia, šioms nuostatoms netaikoma.

Hill‘s neatsako už jokią žalą, kuri gali susidaryti dėl jūsų nesugebėjimo pasiekti Hill‘s prižiūrimos svetainės arba jūsų rėmimosi svetainėje pateikta informacija.

Spustelėję bet kokias nuorodas, pateiktas svetainėje www.HillsVet.lt arba kituose Hill‘s arba kitiems Hill‘s įmonių grupės nariams priklausančiuose ir jų valdomuose domenuose, būsite perkelti į kitas interneto svetaines, už kurias www.HillsVet.lt arba kiti Hill‘s arba kitiems Hill‘s įmonių grupės nariams priklausantys arba jų valdomi domenai neatsako.

Informaciją, iš kurios galima nustatyti jūsų asmens tapatybę, Hill‘s renka tik tada, jeigu jūs savanoriškai ją pasiūlote. Hill‘s šią informaciją naudoja vadovaudamasi toliau išdėstytais privatumo nuostatais.

Bet kokia kita neasmeninė informacija, pranešimai arba kita medžiaga, kurią jūs siunčiate www.HillsVet.lt arba kitiems Hill‘s įmonių grupės nariams priklausantiems arba valdomiems domenams internetu arba el. paštu, yra nekonfidenciali. Mes galime laisvai naudoti ir atkurti tokią informaciją bet kokiam tikslui. Tiksliau, mes galime bet kokiam tikslui laisvai naudoti bet kokias tokioje informacijoje slypinčias idėjas, koncepcijas, praktines žinias ir patirtį bei metodus, įskaitant produktų kūrimą, gamybą ir rinkodarą. Bet kokia informacija, kurią jūs siunčiate www.HillsVet.lt arba kitų Hill‘s ar kitiems „Hill‘s“ įmonių grupės nariams priklausantiems arba jų valdomiems domenams, turi būti teisinga, nepažeisti kitų asmenų teisių ir būti teisėta.

Hill‘s pasilieka teisę pašalinti produktus, minimus www.HillsVet.lt arba kituose Hill‘s arba kitiems Hill‘s įmonių grupės nariams priklausančiuose arba valdomuose domenuose, ir bet kuriuo metu keisti šį teisinį pareiškimą.

Privatumo nuostatai ir vaikų privatumo nuostatai

„Hill‘s“ gerbia interneto svetainės lankytojų privatumą. Mūsų Privatumo nuostatai pateikti toliau. Keičiantis interneto technologijoms, šie nuostatai taip pat gali būti keičiami. Apie bet kokius pakeitimus bus nedelsiant pranešta šioje svetainėje.

Speciali pastaba tėvams ir globėjams

Hill‘s rūpinasi vaikų privatumu. Mes suprantame, kad vaikų naudojamasis el. paštu arba internetu kelia ypatingą susirūpinimą dėl informacijos privatumo ir saugos.

Hill‘s siekia laikytis Vaikų reklamos apžvalgos padalinio (CARU) rekomendacijų dėl reklamos internete ir interneto paslaugų, įskaitant gaires dėl nepilnamečių asmeninės informacijos rinkimo. Hill‘s primena ir ragina visus tėvus tikrinti ir stebėti savo vaikų veiklą internete. Padėkite mums apsaugoti savo vaikų privatumą užtikrindami, kad jie be jūsų leidimo niekada nesiųs el. laiško ir neteiks jokios asmeninės informacijos šioje arba bet kokioje kitoje svetainėje.

Kokią informaciją mes renkame? Ką mes su ja darome?

Svetainės lankytojo tapatybę leidžianti nustatyti informacija renkama tik tada, jeigu ji pateikiama savanoriškai. Duomenis, kurie leidžia nustatyti asmens tapatybę, mes renkame tik tam, kad galėtume atsakyti į lankytojų klausimus apie mūsų įmonę ir jos produktus bei paslaugas, siųsti paštu įmonės literatūrą bei kvietimus į renginius, pateikti naujienlaiškius arba kitus pasiūlymus, arba susisiekti su loterijų, konkursų arba akcijų laimėtojais. Jūsų el. pašto adresą ir kitą asmeninę informaciją mes naudosime tik tam, kad galėtume atsakyti į jūsų užklausas arba siųsti jums žinutes pirmiau minėtomis temomis, ir nenaudosime jokiam kitam tikslui. Mes nenaudosime informacijos įmonės vidaus tikslais ir nesidalysime jos su jokiais kitais Hill‘s įmonių grupei nepriklausančiais subjektais, išskyrus nurodytuosius pirmiau. Asmens duomenys yra išsaugomi tam laikui, kai juos reikės naudoti tikslui, kuriam šie duomenys buvo apdorojami.

Jums lankantis svetainėje, mes automatiškai fiksuojame jūsų IP adresą (tai unikalus adresas, identifikuojantis jūsų kompiuterį internete), kurį automatiškai atpažįsta mūsų serveris. IP adresai padeda mums administruoti svetainę ir surinkti demografinės informacijos, kuri naudojama apibendrinta.

Kartkartėmis mūsų svetainėje skelbiama informacija apie loterijas, konkursus ar kitas akcijas, kurias Hill‘s siūlo atskirai arba drauge su kita interneto įmone, ir kai kurias atvejais mes galime leisti jums dalyvauti elektroniniu būdu. Tokiu atveju Hill‘s ir (arba) įgaliotieji mūsų atstovai naudos jūsų pateiktą informaciją akcijai vykdyti (pavyzdžiui, susisiekti su jumis, jeigu jūs laimėsite) ir, jums sutikus, pasiūlyti jums Hill‘s ir bendros akcijos rėmėjo produktus. Be to, demografinius ir kitus duomenis mes galime rinkti rinkos tyrimų, reklamos ir skatinimo tikslais.

Informacija, kurią jūs mums pateikėte naudodamiesi mūsų svetainės paslaugomis, gali būti perduoda į Europos ekonominei erdvei nepriklausančias šalis. Pavyzdžiui, tai gali atsitikti, jeigu kuris nors mūsų serveris kurį laiką būtų EEE nepriklausančioje šalyje, arba EEE nepriklausančioje šalyje būtų įsikūręs kuris nors mūsų paslaugų teikėjas. Mes taip pat dalijamės informacija su po visą pasaulį išsibarsčiusiomis mūsų grupės įmonėmis, įskaitant JAV veikiančią „Hill's Pet Nutrition Inc.“. Šios šalys gali neturėti duomenų apsaugos įstatymų, panašių į taikomus EEE.

Asmens duomenų valdytojas yra „Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o.“, kurios juridinis adresas Prague 4, Na Pankráci 1724/129, Czech Republic (Praha, Čekija), pašto kodas 140 00.

„Hill's Pet Nutrition Ltd“ slapukų naudojimo nuostatai (Europai)

Savo svetainėse mes naudojame slapukus ir panašias technologijas. Šiame pranešime pateikiama informacija apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip jūs galite juos valdyti.

Naudodamiesi šia svetaine (ir bet kuria kita mūsų arba susijusių subjektų administruojama svetaine) jūs sutinkate, kad šio pranešimo sąlygomis būtų naudojami slapukai (ir panašios technologijos). Visų pirma, jūs sutinkate, kad toliau apibūdintais tikslais būtų naudojami analitiniai, reklaminiai ir funkciniai slapukai.

Jeigu jūs prieštaraujate minėtų slapukų naudojimui, daugiau nurodymų rasite tolesniame skyrelyje „Kaip valdyti arba ištrinti slapukus“.

Kas yra slapukas?

Slapukai yra maži iš raidžių ir skaičių sudaryti failai, kurie atsiunčiami į jūsų kompiuterį ar mobilųjį įrenginį tuo metu, kai lankotės svetainėje. Kiekvieno kito apsilankymo metu slapukai siunčiami atgal į svetainę, iš kurios buvo atsiųsti, arba į kitą tokius slapukus atpažįstančią svetainę. Slapukai naudingi tuo, kad leidžia svetainei atpažinti vartotojo įrenginį.

Be to, slapukai atlieka daugybę įvairiausių užduočių, pavyzdžiui, leidžia jums veiksmingai naršyti tarp puslapių, įsimena jūsų pasirinktas nuostatas ir, apskritai, gerina vartotojų patirtį. Jie taip pat gali padėti užtikrinti, kad reklama, kurią matote internete, geriau atitiktų jūsų interesus. 
Mes naudojame dvi dideles slapukų kategorijas:

  • pirmosios šalies slapukus ,kuriuos mes tiesiogiai siunčiame į jūsų kompiuterį;
  • trečiųjų šalių slapukus,kuriuos mūsų vardu siunčia trečioji šalis. Trečiųjų šalių slapukai padeda mums analizuoti interneto svetaines ir jų naudojimą bei pritaikyti reklamą (kaip aprašyta toliau).

Kaip mes naudojame slapukus?

Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinta, kaip mūsų svetainėse naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Slapukai gali būti naudojami siekiant:

  • nuolat žinoti bendrą mūsų svetainių lankytojų skaičių ir tai, kokias naršykles (pavyzdžiui, „Firefox“, „Safari“ arba „Internet Explorer“) arba operacines sistemas (pavyzdžiui, „Windows“ arba „Macintosh“) jie naudoja;
  • stebėti mūsų svetainių veikimą, įskaitant tai, kaip lankytojai jose naršo, ir gerinti svetaines;
  • pritaikyti ir pagerinti naršymo patirtį; ir
  • sudaryti galimybę naudoti pritaikytą Hill‘s ir trečiųjų šalių reklamą lankantis mūsų svetainėje internete ir kituose puslapiuose.

Kokių tipų slapukus mes naudojame?

Visus mūsų svetainėse naudojamus slapukus galima suskirstyti į keturias kategorijas: būtinieji slapukai, funkciniai slapukai, analitiniai slapukai ir reklaminiai slapukai. Šioje lentelėje pateikiama daugiau informacijos apie kiekvieną slapukų kategoriją ir tikslus, kurių siekiama naudojant slapukus:

Slapuko tipas

Ką jie daro

Šaltinis ir kaip užblokuoti

Būtinieji svetainės slapukai

Šie slapukai yra būtini, kad galėtumėte judėti po mūsų svetaines ir naudotis jų funkcijomis. Šie slapukai nerenka apie jus tokios informacijos, kuri galėtų būti panaudota rinkodaros tikslais, ir neįsimena jūsų veiklos internete. Šie slapukai dažniausiai skirti tik vienai sesijai, taigi jums baigus lankytis svetainėje (pasibaigus sesijai), jie irgi išnyksta. Šios kategorijos slapukų negalima išjungti.

„Hill's“ 
(pirmosios šalies slapukai)

Funkciniai slapukai

Minėti slapukai leidžia mūsų svetainėms įsiminti jūsų pasirinkimus (pavyzdžiui, vartotojo vardą, kalbą arba regioną, kuriame esate) ir padeda pasiūlyti jums patobulintas ir geriau pritaikytas svetainės funkcijas. Šių slapukų surinkta informacija gali būti anonimizuota, be to, jie negali stebėti jūsų naršymo veiklos kitose interneto svetainėse. Šios kategorijos slapukų negalima išjungti.

„Hill's“ 
(pirmosios šalies slapukai)

Funkciniai ir reklaminiai slapukai

Šie slapukai taip pat naudojami perduoti tam tikrą turinį į mūsų svetaines naudojant YouTube. Google slapukų surinktus duomenis Google ir jos partneriai gali naudoti kitiems tikslams, įskaitant galimybę pasiūlyti pritaikytą reklamą, jums lankantis mūsų svetainėse ir kituose puslapiuose.

YouTube (opt-out)

Analitiniai slapukai

Šiuos slapukus, įskaitant podėlio slapukus, nustato "Google Analytics", „Omniture“, „Fabric“ ir „Quantcast“, ir jie naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetainėmis, įskaitant informaciją apie lankytojų skaičių, svetaines, kurios nukreipė juos į mūsų svetaines, ir aplankytus mūsų svetainių puslapius. Mes naudojame šią informaciją rengdami ataskaitas, ir ji padeda gerinti mūsų interneto svetaines, pavyzdžiui, mes sužinome, ar vartotojai randa klaidų, taip pat galime užtikrinti, kad jie lengvai rastų tai, ko ieško. Įprastai šie slapukai lieka jūsų kompiuteryje tol, kol jų nepašalinate.

Omniture (opt-out
Google Analytics (opt-out)

Fabric (opt-out)

Quantcast (opt-out)

Reklaminiai slapukai

Šie slapukai naudojami rinkti duomenis apie interneto svetaines ir atskirus puslapius, kuriuos vartotojai kartkartėmis lanko mūsų svetainėse (tai gali rodyti, pavyzdžiui, jūsų pomėgius ir kitus atributus). Jie paprastai naudojami siekiant reklamą ir kitus rinkodaros pranešimus geriau pritaikyti jūsų interesams. Taip pat jie naudojami skelbimo rodymų skaičiui riboti ir padeda įvertinti reklamos kampanijos veiksmingumą. Juos dažniausiai talpina reklamos tinklai, gavę mūsų sutikimą. Šie slapukai liks jūsų kompiuteryje, kol jūs jų neištrinsite, ir „prisimins“, kad lankėtės svetainėje. Jie taip pat gali parodyti, jeigu į mūsų svetainę patekote spustelėję reklaminę nuorodą.

Šia informacija dalijamasi su kitomis organizacijomis, pavyzdžiui, reklamos paslaugų teikėjais ir mūsų rangovais, kurie, siekdami nustatyti bendrus mūsų (ir kitose) svetainėse besilankančių vartotojų interesus, gali ją naudoti drauge su informacija apie tai, kaip jūs naudojatės kitomis svetainėmis.

AddThis (opt-out
AppNexus (opt-out
Doubleclick (opt-out
Facebook(opt-out)
Media6Degrees (opt-out
Mediamind (opt-out
Twitter 
Yahoo (opt-out)

Fabric (opt-out)

Kitos panašios technologijos

Kaip ir daugelyje kitų svetainių, mes naudojame į slapukus panašias technologijas, įskaitant bendrai naudojamus vietinius objektus (kartais vadinamus „flash“ slapukais), naršymo istorijos stebėjimą bei naršyklės „pirštų antspaudų“ ir pikselių žymes (kartais vadinamas „interneto švyturėliais“). Tai mums ir mūsų paslaugų teikėjams suteikia informacijos apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetainėmis ir jų turiniu, ir leidžia nustatyti, ar iš jūsų kompiuterio arba įrenginio jau anksčiau buvo lankytasi mūsų ar kitose svetainėse.

Jums lankantis mūsų svetainėse, serveriai automatiškai fiksuoja jūsų IP adresą, taigi mes galime jį susieti su jūsų domeno pavadinimu ir interneto paslaugų teikėju. Taip pat mes galime fiksuoti tam tikrus „spustelėjimų srauto duomenis“, susijusius su tuo, kaip jūs naudojatės mūsų svetainėmis. Spustelėjimų srauto duomenys apima, pavyzdžiui, informaciją apie jūsų kompiuterį arba įrenginį, interneto naršyklę, operacinę sistemą ir jų nuostatas, su mūsų svetainėmis susietą puslapį, iš kurio patekote, puslapius, kurių turinį peržiūrėjote arba spustelėjote lankydamiesi svetainėje, kada ir kiek laiko lankėtės, kokius elementus parsisiuntėte, į kokią kitą svetainę perėjote iš mūsų svetainių, ir bet kokius paieškos žodžius, kuriuos įvedėte mūsų svetainėse arba nukreipimo svetainėje.

Kaip valdyti arba ištrinti slapukus

Jūs turite teisę pasirinkti, ar priimti slapukus, ar ne, taigi toliau mes paaiškinsime, kaip galite pasinaudoti šia teise. Visgi atkreipkite dėmesį, kad jeigu jūs nuspręsite atsisakyti slapukų, gali būti, kad tuomet negalėsite naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis, o bet kokia iš mūsų gauta informacija bus jums ne tokia aktuali, nei būtų naudojant slapukus. Taip pat turėkite omenyje, kad jeigu nuspręsite valdyti slapukų nuostatas, mūsų slapukų valdymo įrankis į jūsų įrenginį taip pat atsiųs slapuką, kuris leis atsižvelgti į jūsų pasirinkimus. Jeigu pašalinsite arba ištrinsite slapukus iš savo įrenginio, jūs taip pat pašalinsite ir šį nuostatų slapuką, taigi turėsite atnaujinti savo pasirinkimus.

Slapukus galite užblokuoti naudodami ankstesnėje lentelėje pateiktas atsisakymo nuorodas arba pakeisdami savo naršyklės nuostatas taip, kad slapukai iš mūsų svetainių nebūtų įrašyti į jūsų kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. Jeigu norite tai padaryti, vykdykite jūsų naršyklėje pateikiamus nurodymus (dažniausiai jie pateikiami skiltyse „Žinynas“, „Įrankiai“ arba „Redaguoti“). Išjungus slapuką arba slapukų kategoriją slapukai iš naršyklės neištrinami, todėl turite padaryti tai patys.

Jeigu norite gauti daugiau informacijos apie slapukus, taip pat pamatyti, kokie slapukai nustatyti jūsų įrenginyje ir kaip juos valdyti bei ištrinti, apsilankykite svetainėje www.allaboutcookies.org.

Anksčiau nustatyti slapukai

Net jeigu jūs išjungėte vieną ar daugiau slapukų, mes vis dar galime naudoti informaciją, gautą iš slapukų prieš jums nustatant pageidavimą išjungti slapukus. Tačiau mes nebenaudosime išjungto slapuko – juo daugiau neberinksime jokios informacijos.

TIKIMĖS, KAD MŪSŲ SVETAINĖ JUMS PATIKS!

© 2018 „Hill's Pet Nutrition, Inc.“ Visos teisės saugomos.